poniedziałek, 25 stycznia 2010
REGUŁY // RULES
 1. Posiadam prawa autorskie do moich utworów, obecnych w Internecie, publikowanych w różnych wydawnictwach od 1994 roku i udostępniam je zainteresowanym; nie posiadam praw tłumaczy
 2. Jeśli Państwo przeczytają i ściągną którąś z moich książek, ponieważ ją polubią, to proszę, aby państwo ją kupili w wersji papierowej, gdyby była dostępna w księgarniach – w ten sposób będziemy mogli pokazać, że wspólne korzystanie z treści nie zagraża interesom tych, którzy czerpią zyski z moich książek
 3. Jeśli Państwo polubią moje książki, będzie to nasza obopólna korzyść; książki mogą Państwo czytać lub ściągać przez rok za darmo i za darmo udostępnić tym, których nie stać na ich kupno lub w wyniku złej lub blokowanej informacji nic o nich nie wiedzą
 4. Postępuję tak, ponieważ moi wydawcy nie wznawiają moich książek, które cieszyły się szczególnym zainteresowaniem czytelników i ich nakłady błyskawicznie się wyczerpały; w tym przypadku wydawcy naruszają nasz obopólny interes
 5. Postępuję tak, ponieważ informacje, recenzje i audycje dotyczące moich książek, szczególnie tych cieszących się uznaniem czytelników, są blokowane przez redaktorów gazet, pism i telewizji, szczególnie w roku 2009-2010, a fakt ten zrywa moje relacje z czytelnikami i narusza nasz obopólny interes – czytelnik nie jest dobrze poinformowany o moich książkach, a ja tracę przez to infrastrukturę, konieczną dla mego funkcjonowania pisarskiego
 6. Postępuję tak, ponieważ moje książki, publikowane u różnych wydawców, obecne w Internecie (okładki i fragmenty), są nieosiągalne przez fakt wyczerpania nakładu i bardzo poszukiwane, lecz bezskutecznie, chyba że będą to licytacje na Allegro
 7. Postępuję tak, ponieważ pragnę być czytana również poza granicami Polski przez osoby władające językiem polskim, w tym tłumaczy
 8. Postępuję tak, aby tłumacze, którzy moje książki polubią, mieli do nich dostęp
 9. Ograniczam się w udostępnianiu moich książek do tekstów o wyczerpanym nakładzie lub takich, o których recenzje nie mogą się ukazać w roku 2009-2010
 10. To moje autopirackie działanie jest legalne: mam pełne prawo tak postępować
 11. Legalność mam zagwarantowaną przez Art. 19 i Art. 27 p.2  Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka
 12. Przypominam treść Art. 27: Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka: „Każdy człowiek ma prawo do wolności poglądów i swobodnego ich wyrażania; prawo to obejmuje swobodę posiadania niezależnych poglądów, poszukiwania, otrzymywania i rozpowszechniania informacji i idei wszelkimi środkami bez względu na granice”
 13. Przypominam treść art.27, p.2 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka: „Każdy człowiek ma prawo do ochrony moralnych i materialnych korzyści, wynikającej z jego działalności naukowej, literackiej lub artystycznej”
 14. Korzyścią tutaj, autorsko-czytelniczą, będzie dostępność moich tekstów bez pośredników, naruszających nasze prawa człowieka, zagwarantowane dla nas przez Powszechną Deklarację Praw Człowieka ,  Art. 19 i 27, p.2

Tamara Bołdak-Janowska

21:59, tamarabejot , REGUŁY / RULES
Link